Instructies voor auteurs:

1. strekking

Wetenschappelijk Europees® omvat alle wetenschappelijke gebieden. De artikelen moeten gaan over recente wetenschappelijke ontdekkingen of innovaties of over overzichten van lopend onderzoek van praktische en theoretische betekenis. Het verhaal moet op een eenvoudige manier worden verteld die geschikt is voor een algemeen publiek dat geïnteresseerd is in wetenschap en technologie zonder veel technisch jargon of complexe vergelijkingen en moet gebaseerd zijn op recente (ongeveer twee jaar geleden) onderzoeksresultaten. Er moet rekening worden gehouden met hoe uw verhaal verschilt van eerdere berichtgeving in alle media. De ideeën moeten duidelijk en beknopt worden overgebracht.

Scientific European is GEEN peer-reviewed tijdschrift.

2. Soorten artikelen

Artikelen in SCIEU® zijn gecategoriseerd als Overzicht van recente ontwikkelingen, Inzichten en analyse, Redactioneel, Opinie, Perspectief, Nieuws uit de industrie, Commentaar, Wetenschapsnieuws enz. De lengte van deze artikelen kan gemiddeld 800-1500 woorden zijn. Houd er rekening mee dat SCIEU® presenteert ideeën die al zijn gepubliceerd in peer-reviewed wetenschappelijke literatuur. We publiceren GEEN nieuwe theorieën of resultaten van origineel onderzoek.

3. Redactiemissie

Onze missie is om belangrijke wetenschappelijke vorderingen te verspreiden onder algemene lezers. Impact op de mensheid. Inspirerende geesten Het doel van Scientific European® (SCIEU)® is om actuele gebeurtenissen in de wetenschap bij een breder publiek te brengen om hen bewust te maken van de vorderingen op wetenschappelijk gebied. Interessante en relevante ideeën uit diverse wetenschapsgebieden die op een eenvoudige manier met duidelijkheid en beknoptheid worden overgebracht en die in het recente verleden al zijn gepubliceerd in peer-reviewed wetenschappelijke literatuur.

4. Redactioneel proces

Elk manuscript ondergaat een algemeen beoordelingsproces om nauwkeurigheid en stijl te garanderen. Het doel van het beoordelingsproces is ervoor te zorgen dat het artikel geschikt is voor het wetenschappelijk georiënteerde publiek, dat wil zeggen vermijdt ingewikkelde wiskundige vergelijkingen en moeilijke terminologie, en om de juistheid van wetenschappelijke feiten en ideeën die in het artikel worden gepresenteerd, te onderzoeken. De originele publicatie dient te worden geraadpleegd en elk verhaal dat voortkomt uit een wetenschappelijke publicatie dient de bron te vermelden. SCIEU® redactie zal het ingezonden artikel en alle communicatie met de auteur(s) vertrouwelijk behandelen. Auteur(s) moeten ook alle communicatie met SCIEU behandelen® als vertrouwelijk.

Artikelen worden beoordeeld op basis van praktische en theoretische betekenis van het onderwerp, beschrijving van het verhaal over gekozen onderwerp voor een algemeen publiek, geloofsbrieven van de auteur(s), bronvermelding, actualiteit van het verhaal en unieke presentatie van eerdere berichtgeving over het onderwerp in alle media.

 Auteursrecht en licentie

6. Timeline

Houd rekening met zes tot acht weken voor het algemene beoordelingsproces.

Dien uw manuscripten elektronisch in op onze ePress-pagina. Vul de gegevens van de auteur(s) in en upload het manuscript.

Gelieve in te dienen Log in . Om een ​​account aan te maken, alstublieft registreren

U kunt uw manuscript ook per e-mail opsturen naar: [e-mail beveiligd] 

7. DOI (digitale objectidentificatie) Toewijzing

7.1 Inleiding tot DOI: Een DOI wordt toegewezen aan een specifiek stuk intellectueel eigendom (1). Het kan worden toegewezen aan elke entiteit - fysiek, digitaal of abstract voor beheer als intellectueel eigendom of om te delen met een geïnteresseerde gebruikersgemeenschap (2). Het is niet gerelateerd aan de peer-review status van een artikel. Zowel peer-reviewed als niet-peer-reviewed artikelen kunnen DOI's hebben (3). Academia is een van de grootste gebruikers van het DOI-systeem (4).  

7.2 Aan artikelen gepubliceerd in SCIENTIFIC EUROPEAN kan een DOI . worden toegewezen op basis van zijn kenmerken, zoals unieke manieren om nieuwe innovatie, recentheid en waarde te presenteren aan het wetenschappelijk ingestelde grote publiek, diepgaande analyse van een actueel onderwerp van belang. Beslissing van hoofdredacteur is in dit opzicht definitief.  

8.1 OVER ONS | ONS BELEID

8.2 Artikelen met informatie over SCIENTIFIC EUROPEAN

a. De kloof tussen wetenschap en de gewone man overbruggen: het perspectief van een wetenschapper

b. Scientific European verbindt algemene lezers met het oorspronkelijke onderzoek

c. Wetenschappelijk Europees - Een inleiding

9. Opmerking van de uitgever:

'Scientific European' is een open access tijdschrift gericht op een algemeen publiek. Onze DOI is https://doi.org/10.29198/scieu

We publiceren belangrijke vorderingen in de wetenschap, onderzoeksnieuws, updates over lopende onderzoeksprojecten, nieuwe inzichten of perspectieven of commentaar voor verspreiding onder algemene mensen. Het idee is om wetenschap te verbinden met de samenleving. De wetenschappers kunnen een artikel publiceren over een gepubliceerd of lopend onderzoeksproject over een belangrijk maatschappelijk belang waarvan de mensen bewust moeten worden gemaakt. De gepubliceerde artikelen kunnen door de Scientific European een DOI krijgen, afhankelijk van de betekenis van het werk en de nieuwheid ervan. We publiceren geen primair onderzoek, er is geen peer-review en artikelen worden beoordeeld door de redactie.

Er zijn geen verwerkingskosten verbonden aan de publicatie van dergelijke artikelen. Scientific European brengt geen vergoeding in rekening aan auteurs voor het publiceren van artikelen gericht op verspreiding van wetenschappelijke kennis op het gebied van hun onderzoek/expertise onder gewone mensen. Het is vrijwillig; de wetenschappers/auteurs worden niet betaald.

E-mail: [e-mail beveiligd]

***

OVER ONS  DOEL & TOEPASSINGSGEBIED  ONS BELEID   NEEM CONTACT OP  
AUTHOURS INSTRUCTIES  ETHIEK & MISLEIDING  AUTEURS FAQ  ARTIKEL INDIEN