ONS BELEID

 1. PRIVACYBELEID,
 2. INDIENINGSBELEID, 
 3. HERZIENING EN REDACTIEBELEID,
 4. AUTEURSRECHT EN LICENTIEBELEID,
 5. PLAGIARISME BELEID,
 6. INTREKKINGSBELEID,
 7. OPEN TOEGANGSBELEID,
 8. ARCHIVERINGSBELEID,
 9. PUBLICATIE-ETHIEK,
 10. PRIJSBELEID, AND
 11. RECLAMEBELEID. 
 12. HYPERLINKBELEID
 13. TAAL VAN PUBLICATIE

1. PRIVACYBELEID 

Deze privacyverklaring legt uit hoe Scientific European® (SCIEU®) gepubliceerd door UK EPC Ltd., ondernemingsnummer 10459935 geregistreerd in Engeland; Stad: Alton, Hampshire; Land van publicatie: Verenigd Koninkrijk) verwerkt uw persoonsgegevens en uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij bewaren. Ons beleid houdt rekening met de Wet Bescherming Persoonsgegevens 1998 (de Wet) en, met ingang van 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

1.1 Hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen 

1.1.1 Informatie die u ons verstrekt 

Deze informatie wordt over het algemeen door u verstrekt wanneer u: 

1. Ga met ons in gesprek als auteur, redacteur en/of adviseur, vul formulieren in op onze website of onze apps, bijvoorbeeld om producten of diensten te bestellen, om u aan te melden voor een mailinglijst, of om u aan te melden voor het gebruik van onze website, maak een solliciteren, toevoegen aan opmerkingen, enquêtes of getuigenissen invullen en/of informatie bij ons opvragen. 

2. Communiceer met ons per post, telefoon, fax, e-mail, sociale media enz. 

De informatie die u geeft, kan biografische informatie bevatten (uw naam, titel, geboortedatum, leeftijd en geslacht, academische instelling, affiliatie, functietitel, vakgebied), contactgegevens (e-mailadres, postadres, telefoonnummer) en financiële of kredietwaardigheid. kaart details. 

1.1.2 Informatie die we over u verzamelen 

We verzamelen geen details van uw browsen op onze websites. Raadpleeg ons Cookiebeleid. U kunt cookies uitschakelen via de instellingen van uw webbrowser en toch toegang krijgen tot onze websites. 

1.1.3 Informatie uit andere bronnen 

Data-analysepartner zoals Google die bezoeken aan onze websites en apps analyseert. Dit omvat browsertype, browsegedrag, type apparaat, geografische locatie (alleen land). Dit omvat geen persoonlijke informatie van de websitebezoeker. 

1.2 Hoe we uw informatie gebruiken 

1.2.1 Wanneer u zich inschrijft als auteur, redacteur of adviseur voor Scientific European® (SCIEU)®, wordt uw informatie die u indient opgeslagen op het webgebaseerde academische tijdschriftbeheersysteem epress (www.epress.ac.uk) van University van Surrey. Lees hun privacybeleid op www.epress.ac.uk/privacy.html 

We gebruiken deze informatie alleen voor communicatie met u voor het verzenden van verzoeken om artikelbeoordeling en voor het doel van peer review en redactioneel proces. 

1.2.2 Wanneer u zich abonneert op Scientific European® (SCIEU)®, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres en aansluiting). We gebruiken deze informatie alleen om abonnementsverplichtingen uit te voeren. 

1.2.3 Wanneer u formulieren 'Werk met ons' of 'Contact' invult of manuscripten uploadt op onze websites, worden de door u verstrekte persoonlijke gegevens uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor het formulier is ingevuld. 

1.3 Uw gegevens delen met derden 

We delen uw persoonlijke gegevens met geen enkele derde partij. Wanneer u als auteur of peer reviewer of redacteur of adviseur in dienst treedt, wordt uw informatie die u indient opgeslagen op het webgebaseerde tijdschriftbeheersysteem epress (www.epress.ac.uk). Lees hun privacybeleid op https://www.epress .ac.uk/privacy.html 

1.4 Overdracht buiten de Europese Economische Ruimte (EER) 

We geven geen persoonlijke informatie door aan derden binnen of buiten de Europese Economische Ruimte (EER). 

1.5 Hoe lang bewaren we uw gegevens? 

We bewaren informatie over u zolang als nodig is om onze producten of diensten aan u te leveren of voor onze wettelijke doeleinden of onze legitieme belangen. 

De informatie kan echter worden verwijderd, beperkt in gebruik of gewijzigd door een e-mailverzoek te sturen naar [e-mail beveiligd]

Om informatie te ontvangen die wij over u bewaren, dient u een e-mailverzoek te sturen naar [e-mail beveiligd]

1.6 Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens 

De wetgeving inzake gegevensbescherming geeft u een aantal rechten om u te beschermen tegen een organisatie die uw persoonlijke gegevens verkeerd behandelt. 

1.6.1 Op grond van de Wet op de gegevensbescherming hebt u de volgende rechten: a) toegang tot en kopieën van de persoonlijke informatie die wij over u hebben; b) om te eisen dat we stoppen met het verwerken van uw persoonlijke gegevens als de verwerking u schade of leed bezorgt; en c) om van ons te eisen dat we u geen marketingcommunicatie sturen. 

1.6.2 Met ingang van 25 mei 2018 na AVG heeft u de volgende aanvullende rechten a) Om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens wissen; b) Om te verzoeken dat we onze gegevensverwerkingsactiviteiten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens beperken; c) Om van ons de persoonlijke gegevens die we over u hebben, die u aan ons hebt verstrekt, te ontvangen in een redelijk formaat dat door u is gespecificeerd, inclusief met het doel die persoonlijke gegevens naar een andere gegevensbeheerder te verzenden; en d) Om van ons te eisen dat we de persoonlijke gegevens die we over u hebben, corrigeren als deze onjuist zijn. 

Houd er rekening mee dat de bovenstaande rechten niet absoluut zijn en dat verzoeken kunnen worden geweigerd waar uitzonderingen van toepassing zijn. 

1.7 Neem contact met ons op 

Als u opmerkingen, vragen of zorgen heeft over iets dat u op deze pagina hebt gelezen of als u zich zorgen maakt over de manier waarop uw persoonlijke gegevens door Scientific European® zijn verwerkt, kunt u contact met ons opnemen via [e-mail beveiligd] 

1.8 Verwijzing naar de Britse Information Commissioner 

Als u een EU-burger bent en niet tevreden bent over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, kunt u ons doorverwijzen naar de Information Commissioner. U kunt meer informatie vinden over uw rechten onder de wetgeving inzake gegevensbescherming op de website van het Information Commissioner's Office, beschikbaar op: www.ico.org.uk 

1.9 Wijzigingen in ons privacybeleid 

Als we wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we deze op deze pagina gedetailleerd weergeven. Als het gepast is, kunnen we u per e-mail details verstrekken; we raden u aan deze pagina regelmatig te bezoeken om eventuele wijzigingen of updates van dit beleid te bekijken. 

2INDIENINGSBELEID 

Alle auteurs moeten de voorwaarden in ons indieningsbeleid lezen en ermee instemmen voordat ze een artikel indienen bij Scientific European (SCIEU)® 

2.1 Manuscript indienen 

Alle auteur(s) die manuscripten indienen bij Scientific European (SCIEU)® moeten akkoord gaan met de onderstaande punten. 

2.1.1 Missie en reikwijdte  

Scientific European publiceert belangrijke vorderingen in de wetenschap, onderzoeksnieuws, updates over lopende onderzoeksprojecten, nieuwe inzichten of perspectieven of commentaar voor verspreiding onder wetenschappelijk ingestelde algemene mensen. Het idee is om wetenschap te verbinden met de samenleving. De auteurs kunnen ofwel een artikel publiceren over een gepubliceerd of lopend onderzoeksproject of over een belangrijk maatschappelijk belang waarvan de mensen op de hoogte moeten worden gebracht. Auteurs kunnen wetenschappers, onderzoekers en/of wetenschappers zijn die uitgebreide kennis uit de eerste hand hebben van de materie die werkzaam zijn in de academische wereld en de industrie, die ook een belangrijke bijdrage zouden hebben geleverd op het beschreven gebied. Ze kunnen goede referenties hebben om over het onderwerp te schrijven, inclusief wetenschappelijke schrijvers en journalisten. Dit kan jonge geesten inspireren om de wetenschap als een carrière op te pakken, op voorwaarde dat ze zich bewust worden van het onderzoek dat door de wetenschapper wordt verricht op een manier die voor hen begrijpelijk is. Scientific European biedt auteurs een platform door hen aan te moedigen over hun werk te schrijven en hen te verbinden met de samenleving als geheel. De gepubliceerde artikelen kunnen door de Scientific European een DOI krijgen, afhankelijk van de betekenis van het werk en de nieuwheid ervan. SCIEU publiceert geen primair onderzoek, er is geen peer-review en artikelen worden beoordeeld door de redactie. 

2.1.2 Soorten artikelen 

Artikelen in SCIEU® zijn gecategoriseerd als overzicht van recente ontwikkelingen, inzichten en analyse, redactie, opinie, perspectief, nieuws uit de industrie, commentaar, wetenschappelijk nieuws enz. De lengte van deze artikelen kan gemiddeld 800-1500 woorden zijn. Houd er rekening mee dat SCIEU® ideeën presenteert die al zijn gepubliceerd in peer-reviewed wetenschappelijke literatuur. We publiceren GEEN nieuwe theorieën of resultaten van origineel onderzoek. 

2.1.3 Selectie van artikel  

De artikelselectie kan gebaseerd zijn op de onderstaande kenmerken. 

 S.No. Attributen Ja / Nee 
De bevindingen van het onderzoek kunnen problemen oplossen waarmee de mensen worden geconfronteerd  
 
Lezers zullen zich goed voelen bij het lezen van het artikel  
 
Lezers zullen nieuwsgierig zijn  
 
Lezers zullen zich niet depressief voelen bij het lezen van het artikel 
 
 
 
Het onderzoek kan het leven van mensen verbeteren 
 
 
 
De bevindingen van het onderzoek zijn een mijlpaal in de wetenschap: 
 
 
 
De studie rapporteert een zeer uniek geval in de wetenschap 
 
 
 
Het onderzoek gaat over een onderwerp dat een groot deel van de mensen raakt 
 
 
 
Het onderzoek kan een impact hebben op de economie en de industrie 
 
 
 
10 Het onderzoek is de afgelopen week gepubliceerd in een zeer gerenommeerd peer-reviewed tijdschrift 
 
 
 
 
 
Regel 0 : Score = Aantal 'Ja' 
Regel 1 : Totaalscore > 5 : Goedkeuren  
Regel 2: hoe hoger de score, hoe beter  
Hypothese: score en hits op de webpagina moeten significant gerelateerd zijn   
 

2.2 Richtlijnen voor auteurs 

De auteurs kunnen de volgende algemene richtlijnen in gedachten houden op basis van het perspectief van de lezers en de redacteur. 

Lezersperspectief 

 1. Maken de titel en samenvatting me nieuwsgierig genoeg om het lichaam te lezen? 
 1. Of er stroom is en ideeën soepel worden overgebracht tot de laatste zin?  
 1. of ik verloofd blijf om het hele artikel te lezen? 
 1. of ik de neiging heb om een ​​tijdje te pauzeren om na te denken en te waarderen na het lezen - zoiets als het moment?   

Perspectief van de redactie 

 1. Weerspiegelen de titel en samenvatting de ziel van het onderzoek? 
 1. Een grammatica/zin/spellingfout? 
 1. Originele bron(nen) waar nodig op passende wijze in de tekst vermeld. 
 1. Bronnen vermeld in de referentielijst in alfabetische volgorde volgens Harvard-systeem met werkende DoI-link(s). 
 1. Aanpak is meer analytisch met kritische analyse en evaluatie waar mogelijk. Beschrijving alleen tot het punt dat het nodig is om het onderwerp te introduceren. 
 1. De bevindingen van het onderzoek, de nieuwheid en relevantie van het onderzoek worden duidelijk en overtuigend overgebracht met de juiste achtergrond  
 1. Als de concepten worden overgebracht zonder veel gebruik te maken van de technische jargons 

2.3 Criteria voor indiening 

2.3.1 Auteur kan werk indienen over elk onderwerp dat wordt genoemd in de reikwijdte van het tijdschrift. De inhoud moet origineel en uniek zijn en de presentatie moet van potentieel belang zijn voor de wetenschappelijk ingestelde algemene lezers. 

Het beschreven werk mag niet eerder gepubliceerd zijn (behalve in de vorm van een abstract of als onderdeel van een gepubliceerde lezing of wetenschappelijke scriptie) en komt niet in aanmerking voor publicatie elders. Er wordt gesuggereerd dat alle auteur(s) die bijdragen aan onze peer-reviewed tijdschriften hiermee instemmen. Als een deel van het manuscript eerder is gepubliceerd, moet de auteur dit duidelijk aangeven aan de redacteur. 

Als plagiaat in welke vorm dan ook wordt ontdekt tijdens het peer review- en redactieproces, wordt het manuscript afgewezen en wordt om een ​​reactie van de auteurs gevraagd. De redactie kan contact opnemen met het afdelingshoofd of instituut van de auteur en kan er ook voor kiezen om contact op te nemen met de financier van de auteur. Zie sectie 4 voor ons plagiaatbeleid. 

2.3.2 De corresponderende (indienende) auteur dient ervoor te zorgen dat alle afspraken tussen meerdere auteurs tot stand zijn gekomen. De corresponderende auteur regelt alle communicatie tussen de redacteur en namens alle co-auteurs, voor en na publicatie. Hij/zij is ook verantwoordelijk voor het beheer van de communicatie tussen co-auteurs. 

Auteurs moeten zorgen voor het volgende: 

A. De gegevens in de inzending zijn origineel 

B. De presentatie van de gegevens is goedgekeurd 

C. De belemmeringen voor het delen van gegevens, materialen of reagentia etc die in het werk worden gebruikt, zijn minimaal. 

2.3.3 Vertrouwelijkheid 

Onze tijdschriftredacteuren behandelen het ingediende manuscript en alle communicatie met auteurs en referenten als vertrouwelijk. Auteurs moeten ook alle communicatie met het tijdschrift als vertrouwelijk behandelen, inclusief de rapporten van recensenten. Materiaal uit de communicatie mag niet op een website worden geplaatst. 

2.3.4 Artikel indienen 

Gelieve in te dienen Log in (Om een ​​account aan te maken, alstublieft registreren ). U kunt ook een e-mail sturen naar: [e-mail beveiligd]

3. HERZIENING EN REDACTIEBELEID

3.1 Redactioneel proces

3.1.1 Redactieteam

Het redactieteam bestaat uit hoofdredacteur, adviseurs (onderwerpexperts), uitvoerend redacteur en assistent-redacteuren.

3.1.2 Beoordelingsproces

Elk manuscript ondergaat een algemeen beoordelingsproces door de redactie om nauwkeurigheid en stijl te garanderen. Het doel van het beoordelingsproces is ervoor te zorgen dat het artikel geschikt is voor het wetenschappelijk ingestelde grote publiek, dwz ingewikkelde wiskundige vergelijkingen en moeilijk wetenschappelijk jargon te vermijden en om de juistheid van wetenschappelijke feiten en ideeën die in het artikel worden gepresenteerd, te onderzoeken. De originele publicatie moet grondig worden herzien en elk verhaal dat voortkomt uit een wetenschappelijke publicatie moet de bron vermelden. De redactie van SCIEU® zal het ingezonden artikel en alle communicatie met de auteur(s) vertrouwelijk behandelen. Auteur(s) moeten ook alle communicatie met SCIEU als vertrouwelijk behandelen.

Artikelen worden ook beoordeeld op basis van hun praktische en theoretische betekenis van het gekozen onderwerp, beschrijving van het verhaal over gekozen onderwerp voor een wetenschappelijk georiënteerd algemeen publiek, geloofsbrieven van de auteur(s), bronvermelding, actualiteit van het verhaal en unieke presentatie van eerdere berichtgeving over het onderwerp in andere media.

3.1.2.1 Eerste evaluatie

Het manuscript wordt eerst beoordeeld door de redactie en wordt gecontroleerd op omvang, selectiecriteria en technische juistheid. Indien goedgekeurd, wordt het vervolgens gecontroleerd op plagiaat. Als het manuscript in dit stadium niet wordt goedgekeurd, wordt het 'afgewezen' en worden de auteur(s) geïnformeerd over de beslissing.

3.1.2.2 Plagiaat

Alle artikelen die door SCIEU ® worden ontvangen, worden na de eerste goedkeuring gecontroleerd op plagiaat om er zeker van te zijn dat het artikel geen letterlijke zinnen van welke bron dan ook bevat en door de auteur(s) in hun eigen woorden is geschreven. De redactie krijgt toegang tot Crossref Similarity Check Services (iThenticate) om hen te helpen bij het uitvoeren van plagiaatcontroles op de ingezonden artikelen.

3.2 Redactioneel besluit

Zodra het artikel is beoordeeld op de bovengenoemde punten, wordt het geacht te zijn geselecteerd voor publicatie in SCIEU® en zal het worden gepubliceerd in het komende nummer van het tijdschrift.

3.3 Herziening en opnieuw indienen van artikelen

In het geval van eventuele herzieningen van de artikelen waar de redactie naar op zoek is, zullen de auteurs worden geïnformeerd en moeten ze binnen 2 weken na kennisgeving op de vragen reageren. De herziene en opnieuw ingediende artikelen ondergaan het evaluatieproces zoals hierboven beschreven voordat ze worden goedgekeurd en geaccepteerd voor publicatie.

3.4 Vertrouwelijkheid

Onze redactie zal het ingezonden artikel en alle communicatie met auteurs vertrouwelijk behandelen. Auteurs moeten ook alle communicatie met het tijdschrift als vertrouwelijk behandelen, inclusief revisie en herindiening. Materiaal uit de communicatie mag niet op een website worden geplaatst.

4. AUTEURSRECHT EN LICENTIEBELEID 

4.1 Het auteursrecht op elk artikel dat in Scientific European is gepubliceerd, berust zonder beperkingen bij de auteur(s). 

4.2 Auteurs verlenen de Scientific European een licentie om het artikel te publiceren en zich te identificeren als de oorspronkelijke uitgever. 

4.3 Auteurs verlenen ook aan derden het recht om het artikel vrij te gebruiken, zolang de integriteit ervan wordt behouden en de oorspronkelijke auteurs, citatiegegevens en uitgever worden geïdentificeerd. Alle gebruikers hebben het recht om de volledige teksten van alle artikelen die in de Scientific European zijn gepubliceerd, te lezen, te downloaden, te kopiëren, te distribueren, af te drukken, te doorzoeken of ernaar te linken. 

4.4 De Creative Commons Naamsvermelding-licentie 4.0 formaliseert deze en andere voorwaarden voor het publiceren van artikelen. 

4.5 Ons magazine opereert ook onder de Creative Commons-licentie CC-BY. Het verleent onbeperkte, onherroepelijke, royaltyvrije, wereldwijde, onbepaalde rechten om het werk op enigerlei wijze, door elke gebruiker en voor elk doel te gebruiken. Dit maakt het mogelijk om artikelen gratis te reproduceren met de juiste citatie-informatie. Alle auteurs die in onze tijdschriften en tijdschriften publiceren, aanvaarden deze als publicatievoorwaarden. Het copyright van de inhoud van alle artikelen blijft bij de aangewezen auteur van het artikel. 

Bij hergebruik moet de volledige naamsvermelding worden gevoegd en de bron van de uitgever moet worden vermeld. Dit moet de volgende informatie over het originele werk bevatten: 

Auteur (s) 

Artikel titel 

Blog 

Volume 

Uitgifte 

Paginanummers 

Datum van publicatie 

[Titel van tijdschrift of tijdschrift] als de oorspronkelijke uitgever 

4.6 Zelfarchivering (door auteurs) 

We staan ​​auteurs toe om hun bijdragen op niet-commerciële websites te archiveren. Dit kunnen de persoonlijke websites van auteurs zijn, de repository van hun instelling, de repository van de financieringsinstantie, online open access-repository, Pre-Print-server, PubMed Central, ArXiv of een niet-commerciële website. Auteur hoeft ons geen vergoeding te betalen voor zelfarchivering. 

4.6.1 Ingediende versie 

De ingediende versie van het artikel wordt gedefinieerd als de auteursversie, inclusief inhoud en lay-out, van een artikel dat de auteurs ter beoordeling indienen. Open toegang is toegestaan ​​voor de ingediende versie. De embargolengte wordt op nul gezet. Bij acceptatie dient indien mogelijk de volgende verklaring te worden toegevoegd: "Dit artikel is geaccepteerd voor publicatie in het tijdschrift en is beschikbaar via [Link naar definitief artikel]." 

4.6.2 Geaccepteerde versie 

Het geaccepteerde manuscript wordt gedefinieerd als de definitieve versie van het artikel, zoals geaccepteerd voor publicatie door het tijdschrift. Open toegang is toegestaan ​​voor geaccepteerde versie. De embargolengte wordt op nul gezet. 

4.6.3 Gepubliceerde versie 

Open access is toegestaan ​​voor gepubliceerde versies. Gepubliceerde artikelen in ons tijdschrift kunnen door de auteur direct na publicatie openbaar worden gemaakt. De embargolengte wordt op nul gezet. Het tijdschrift moet worden toegeschreven als de oorspronkelijke uitgever en [Link naar definitief artikel] moet worden toegevoegd. 

5. PLAGIARISMEBELEID 

5.1 Wat wordt beschouwd als plagiaat 

Plagiaat wordt gedefinieerd als het gebruik zonder verwijzing van door anderen gepubliceerde en niet-gepubliceerde ideeën in dezelfde of andere taal. De omvang van plagiaat in een artikel kan als volgt worden gedefinieerd: 

5.1.1 Groot plagiaat 

A. 'Clear plagiaat': het niet-toegeschreven kopiëren van andermans gegevens/bevindingen, het opnieuw indienen van een volledige publicatie onder de naam van een andere auteur (hetzij in de originele taal of in vertaling) of grote woordelijk kopiëren van origineel materiaal zonder enige bronvermelding, of niet-toegeschreven gebruik van origineel, gepubliceerd academisch werk, zoals een hypothese/idee van een andere persoon of groep waar dit een belangrijk onderdeel is van de nieuwe publicatie en er bewijs is dat het niet onafhankelijk is ontwikkeld. 

B. 'zelfplagiaat' of redundantie: wanneer auteur(s) haar of zijn eigen eerder gepubliceerde materiaal geheel of gedeeltelijk kopiëren, zonder passende referenties te verstrekken. 

5.1.2 Klein plagiaat 

'Slechts kopiëren van korte zinnen' met 'geen verkeerde attributie van gegevens', kleine woordelijk kopiëren van < 100 woorden zonder vermelding in direct citaat uit een origineel werk, tenzij de tekst wordt geaccepteerd als algemeen gebruikt of gestandaardiseerd (bijvoorbeeld als een materiaal of methode) , kopiëren (niet woordelijk maar slechts in geringe mate gewijzigd) van belangrijke secties uit een ander werk, ongeacht of dat werk wordt geciteerd of niet. 

5.1.3 Gebruik van afbeeldingen zonder bronvermelding: herpublicatie van een afbeelding (afbeelding, grafiek, diagram etc) 

5.2 Wanneer controleren we op plagiaat 

Alle manuscripten die door Scientific European (SCIEU)® worden ontvangen, worden in elke fase van het peer-review- en redactieproces op plagiaat gecontroleerd. 

5.2.1 Na indiening en vóór acceptatie 

Elk artikel dat wordt ingediend bij SCIEU ® wordt gecontroleerd op plagiaat na indiening en eerste evaluatie en vóór redactionele beoordeling. Voor het uitvoeren van een gelijkeniscontrole gebruiken we Crossref Similarity Check (door iThenticate). Deze service maakt het mogelijk om tekst te matchen van bronnen waarnaar niet wordt verwezen of waarnaar wordt geplagieerd in het ingediende artikel. Deze afstemming van woorden of zinsdelen kan echter toeval zijn of het gevolg zijn van het gebruik van technische zinnen. Voorbeeld, overeenkomst in het gedeelte Materialen en Methoden. De redactie zal op basis van verschillende aspecten een goed oordeel vellen. Wanneer in dit stadium klein plagiaat wordt ontdekt, wordt het artikel onmiddellijk teruggestuurd naar de auteurs met het verzoek om alle bronnen correct vrij te geven. Als er ernstig plagiaat wordt geconstateerd, wordt het manuscript afgewezen en wordt de auteurs geadviseerd het te herzien en opnieuw in te dienen als een nieuw artikel. Zie paragraaf 4.2. Besluit over plagiaat 

Zodra auteurs het manuscript hebben herzien, wordt de plagiaatcontrole opnieuw uitgevoerd door het redactieteam en als er geen plagiaat wordt gezien, wordt het artikel vervolgens beoordeeld volgens het redactionele proces. Anders wordt het weer teruggegeven aan de auteurs. 

6. INTREKKINGSBELEID 

6.1 Gronden voor intrekking 

Hieronder volgen de gronden voor intrekking van gepubliceerde artikelen in SCIEU® 

A. vals auteurschap 

B. Duidelijk bewijs dat bevindingen onbetrouwbaar zijn vanwege frauduleus gebruik van gegevens, gegevensfabricage of meerdere fouten. 

C. Redundante publicatie: bevindingen zijn eerder elders gepubliceerd zonder juiste kruisverwijzing of toestemming 

NS. Grootschalig plagiaat 'Clear plagiaat': niet-toegeschreven kopiëren van andermans gegevens/bevindingen, opnieuw indienen van een volledige publicatie onder de naam van een andere auteur (hetzij in de originele taal of in vertaling) of grootschalig kopiëren van origineel materiaal zonder enige bronvermelding , of niet-toegeschreven gebruik van origineel, gepubliceerd academisch werk, zoals de hypothese/het idee van een andere persoon of groep waar dit een belangrijk onderdeel is van de nieuwe publicatie en er bewijs is dat het niet onafhankelijk is ontwikkeld. "zelfplagiaat" of redundantie: wanneer auteur(s) haar of zijn eigen eerder gepubliceerde materiaal geheel of gedeeltelijk kopiëren, zonder passende referenties te verstrekken.  

6.2 Intrekkingen 

Het belangrijkste doel van intrekkingen is om de literatuur te corrigeren en de wetenschappelijke integriteit ervan te waarborgen. Artikelen kunnen worden ingetrokken door de auteurs of door de tijdschriftredacteur. Normaal gesproken wordt een intrekking gebruikt om fouten in indiening of publicatie te corrigeren. We behouden ons echter het recht voor om volledige artikelen in te trekken, zelfs nadat ze zijn geaccepteerd of gepubliceerd. 

6.2.1 Erratum 

Kennisgeving van een kritieke fout van het tijdschrift die gevolgen kan hebben voor de publicatie in zijn uiteindelijke vorm, de wetenschappelijke integriteit of de reputatie van de auteurs of het tijdschrift. 

6.2.2 Rectificatie (of correctie) 

Kennisgeving van een kritieke fout van de auteur(s) die de publicatie in zijn definitieve vorm, de wetenschappelijke integriteit of de reputatie van de auteurs of het tijdschrift kan aantasten. Dit kan ofwel een klein deel van een verder betrouwbare publicatie blijken te zijn die misleidend is, of de lijst met auteurs/bijdragers is onjuist. Voor overbodige publicatie, als een artikel eerst in ons tijdschrift wordt gepubliceerd, zullen we een bericht van overbodige publicatie uitgeven, maar het artikel wordt niet ingetrokken. 

6.2.3 Uiting van bezorgdheid 

 De redacteuren van het tijdschrift zullen een uiting van bezorgdheid geven als ze geen overtuigend bewijs ontvangen van wangedrag in de publicatie door de auteurs, of als er bewijs is dat gegevens onbetrouwbaar zijn.  

6.2.4 Volledig artikel intrekken 

Magazine zal een gepubliceerd artikel onmiddellijk intrekken als sluitend bewijs beschikbaar is. Wanneer een gepubliceerd artikel formeel wordt ingetrokken, wordt het volgende onmiddellijk gepubliceerd in alle versies van het tijdschrift (gedrukt en elektronisch) om de schadelijke effecten van misleidende publicatie te minimaliseren. Magazine zorgt er ook voor dat intrekkingen verschijnen in alle elektronische zoekopdrachten. 

A. Voor de gedrukte versie wordt in het volgende nummer van het tijdschrift in gedrukte vorm een ​​door de auteurs en/of de redacteur ondertekende intrekkingsnota met de titel "Terugtrekking: [artikeltitel]" gepubliceerd. 

B. Voor elektronische versie zal de link van het originele artikel worden vervangen door een notitie met de intrekkingsnota en een link naar de ingetrokken artikelpagina zal worden gegeven en het zal duidelijk worden geïdentificeerd als een intrekking. De inhoud van het artikel zal het 'Ingetrokken' watermerk over de inhoud weergeven en deze inhoud zal vrij beschikbaar zijn. 

C. Er wordt vermeld wie het artikel heeft ingetrokken – auteur en/of tijdschriftredacteur 

NS. De reden(en) of reden voor intrekking worden duidelijk vermeld 

e. Uitspraken die mogelijk lasterlijk zijn, worden vermeden 

Als het auteurschap na publicatie wordt betwist, maar er geen reden is om te twijfelen aan de geldigheid van de bevindingen of de betrouwbaarheid van de gegevens, wordt de publicatie niet ingetrokken. In plaats daarvan zal een corrigendum worden uitgegeven samen met de nodige bewijzen. Elke auteur kan zich niet distantiëren van een ingetrokken publicatie, omdat het de gezamenlijke verantwoordelijkheid is van alle auteurs en auteurs geen reden zouden moeten hebben om een ​​intrekking juridisch aan te vechten. Zie sectie voor ons indieningsbeleid. We zullen een goed onderzoek doen voordat een intrekking plaatsvindt en de redacteur kan besluiten om in dergelijke zaken contact op te nemen met het auteursinstituut of de financieringsinstantie. De uiteindelijke beslissing ligt bij de hoofdredacteur. 

6.2.5 Aanvulling 

Kennisgeving van eventuele aanvullende informatie over een gepubliceerd artikel die van waarde is voor de lezers. 

7. OPEN TOEGANG 

Scientific European (SCIEU) ® zet zich in voor echte en onmiddellijke open toegang. Alle artikelen die in dit tijdschrift worden gepubliceerd, zijn onmiddellijk en permanent gratis toegankelijk zodra ze in SCIEU zijn geaccepteerd. Aan geaccepteerde artikelen wordt, indien relevant, een DOI toegewezen. We brengen geen kosten in rekening voor lezers die op enig moment artikelen downloaden voor eigen wetenschappelijk gebruik. 

Scientific European (SCIEU) ® werkt onder de Creative Commons-licentie CC-BY. Dit geeft alle gebruikers een gratis, onherroepelijk, wereldwijd recht op toegang tot, en een licentie om het werk openbaar te kopiëren, gebruiken, distribueren, verzenden en weer te geven en om afgeleide werken te maken en te verspreiden, in elk digitaal medium voor elk verantwoord doel, gratis gratis en onder voorbehoud van correcte toekenning van het auteurschap. Alle auteurs die met SCIEU ® publiceren, accepteren deze als publicatievoorwaarden. Het copyright van de inhoud van alle artikelen blijft bij de aangewezen auteur van het artikel. 

Een volledige versie van het werk en alle aanvullende materialen in een geschikt standaard elektronisch formaat wordt gedeponeerd in een online repository die wordt ondersteund en onderhouden door een academische instelling, wetenschappelijke samenleving, overheidsinstantie of andere gevestigde organisatie die open toegang mogelijk wil maken, onbeperkte distributie, interoperabiliteit en langetermijnarchivering. 

8. ARCHIVERINGSBELEID 

Wij zetten ons in voor permanente beschikbaarheid, toegankelijkheid en bewaring van het gepubliceerde werk. 

8.1 Digitaal archiveren 

8.1.1 Als lid van Portico (een door de gemeenschap ondersteund digitaal archief) archiveren we onze digitale publicaties bij hen. 

8.1.2 We dienen onze digitale publicaties in bij British Library (National Library of United Kingdom). 

8.2 Archivering van gedrukte exemplaren 

We dienen gedrukte exemplaren in bij de British Library, National Library of Scotland, National Library of Wales, Oxford University Library, Trinity College Dublin Library, Cambridge University Library en enkele andere nationale bibliotheken in de EU en de VS. 

British Library permalink
Universiteitsbibliotheek van Cambridge permalink
Library of Congress, VS permalink
Nationale en Universiteitsbibliotheek, Zagreb, Kroatië permalink
Nationale bibliotheek van Schotland permalink
Nationale bibliotheek van Wales permalink
Universiteitsbibliotheek van Oxford permalink
Trinity College Dublin-bibliotheek permalink

9. PUBLICATIE-ETHIEK 

9.1 Tegenstrijdige belangen 

Alle auteurs en het redactieteam moeten eventuele tegenstrijdige belangen met betrekking tot het ingediende artikel aangeven. Als iemand van de redactie een tegenstrijdig belang heeft waardoor hij/zij geen onpartijdige beslissing over een manuscript kan nemen, dan zal de redactie een dergelijk lid niet ter beoordeling betrekken. 

Concurrerende belangen zijn onder meer: 

Voor auteurs: 

A. Werkgelegenheid - recent, actueel en verwacht door elke organisatie die financieel kan winnen of verliezen door publicatie 

B. Financieringsbronnen - onderzoeksondersteuning door elke organisatie die financieel kan winnen of verliezen door publicatie 

C. Persoonlijke financiële belangen – aandelen en aandelen in bedrijven die financieel kunnen winnen of verliezen door publicatie 

NS. Alle vormen van beloning van organisaties die financieel kunnen winnen of verliezen 

e. Octrooien of octrooiaanvragen die door publicatie kunnen worden beïnvloed 

F. Lidmaatschap van relevante organisaties 

Voor leden van de redactie: 

A. Een persoonlijke relatie hebben met een van de auteurs 

B. Werken of recentelijk gewerkt hebben in dezelfde afdeling of instelling als een van de auteurs.  

De auteurs moeten het volgende aan het einde van hun manuscript opnemen: De auteur(s) verklaren geen tegenstrijdige belangen. 

9.2 Auteursgedrag en copyright 

Alle auteurs moeten akkoord gaan met onze licentievereisten bij het indienen van hun werk. Door in te dienen bij onze tijdschriften en akkoord te gaan met deze licentie, stemt de indienende auteur er namens alle auteurs mee in dat: 

A. het artikel is origineel, is niet eerder gepubliceerd en wordt momenteel niet overwogen voor publicatie elders; en 

B. de auteur heeft toestemming gekregen om materiaal te gebruiken dat afkomstig is van derden (bijvoorbeeld illustraties of grafieken), en de voorwaarden zijn verleend. 

Alle artikelen in Scientific European (SCIEU) ® worden gepubliceerd onder de creative commons-licentie, die hergebruik en herdistributie met vermelding van de auteurs mogelijk maakt. Zie sectie 3 voor ons auteursrecht- en licentiebeleid 

9.3 Wangedrag 

9.3.1 Onderzoekswangedrag 

Onderzoekswangedrag omvat vervalsing, fabricage of plagiaat bij het voorstellen, uitvoeren, beoordelen en/of rapporteren van onderzoeksresultaten. Onder wetenschappelijk wangedrag vallen geen kleine eerlijke fouten of meningsverschillen. 

Indien de redactie na beoordeling van het onderzoekswerk bedenkingen heeft over een publicatie; een reactie zal worden gevraagd van de auteurs. Bij een onbevredigend antwoord neemt de redactie contact op met het afdelingshoofd of instituut van de auteur. In het geval van gepubliceerd plagiaat of dubbele publicatie zal een aankondiging op het tijdschrift worden gedaan waarin de situatie wordt uitgelegd, inclusief 'intrekkingen' als blijkt dat het werk frauduleus is. Zie sectie 4 voor ons plagiaatbeleid en sectie 5 voor ons intrekkingsbeleid 

9.3.2 Redundante publicatie 

Scientific European (SCIEU) ® houdt alleen rekening met inzendingen van artikelen die nog niet eerder zijn gepubliceerd. Redundante publicatie, dubbele publicatie en tekstrecycling is niet acceptabel en de auteurs moeten ervoor zorgen dat hun onderzoekswerk slechts één keer wordt gepubliceerd. 

Kleine overlap van inhoud kan onvermijdelijk zijn en moet transparant in het manuscript worden vermeld. Als in overzichtsartikelen tekst uit een eerdere publicatie wordt hergebruikt, moet deze worden gepresenteerd met een nieuwe ontwikkeling van eerder gepubliceerde meningen en moeten passende verwijzingen naar eerdere publicaties worden geciteerd. Zie sectie 4 voor ons plagiaatbeleid. 

9.4 Redactionele standaarden en processen 

9.4.1 Redactionele onafhankelijkheid 

Redactionele onafhankelijkheid wordt gerespecteerd. De beslissing van de redactie is definitief. Indien een lid van de redactie een artikel wenst in te dienen, zal hij/zij geen deel uitmaken van het redactionele beoordelingsproces. De hoofdredacteur/een senior lid van het redactieteam behoudt zich het recht voor om elke materiedeskundige te raadplegen met betrekking tot gegevens en wetenschappelijke nauwkeurigheid, om het artikel te beoordelen. De redactionele besluitvormingsprocessen van ons tijdschrift staan ​​volledig los van onze commerciële belangen. 

9.4.2 Review systemen 

We zorgen ervoor dat het redactionele beoordelingsproces eerlijk is en we streven ernaar om vooringenomenheid te minimaliseren. 

Ingezonden papers ondergaan ons redactioneel proces zoals beschreven in paragraaf 2. Indien er vertrouwelijke besprekingen hebben plaatsgevonden tussen een auteur en een redactielid, zullen deze vertrouwelijk blijven tenzij uitdrukkelijke toestemming is gegeven door alle betrokken partijen of indien er sprake is van uitzonderlijke situatie. 

Redacteuren of bestuursleden worden nooit betrokken bij redactionele beslissingen over hun eigen werk en in deze gevallen kunnen papers worden doorverwezen naar andere leden van de redactie of de hoofdredacteur. Hoofdredacteur mag in geen enkel stadium van het redactionele proces betrokken zijn bij redactionele beslissingen over zijn/haar eigen beslissingen. We accepteren geen enkele vorm van beledigend gedrag of correspondentie met onze medewerkers of redacteuren. Van elke auteur van een paper die bij ons tijdschrift is ingediend en die zich schuldig maakt aan beledigend gedrag of correspondentie jegens medewerkers of redacteuren, zal zijn paper onmiddellijk buiten beschouwing worden gelaten voor publicatie. De beoordeling van volgende inzendingen is ter beoordeling van de hoofdredacteur. 

Zie sectie 2 voor ons beoordelings- en redactiebeleid 

9.4.3 Beroep 

Auteurs hebben het recht om in beroep te gaan tegen redactionele beslissingen van Scientific European (SCIEU)®. De auteur dient de gronden van zijn beroep per e-mail in te dienen bij de redactie. Auteurs wordt ontmoedigd om rechtstreeks contact op te nemen met redactieleden of redacteuren met hun beroep. Na een beroep zijn alle redactionele beslissingen definitief en ligt de uiteindelijke beslissing bij de hoofdredacteur. Zie sectie 2 van ons beoordelings- en redactiebeleid 

9.4.4 Nauwkeurigheidsnormen 

Scientific European (SCIEU) ® heeft de plicht om correcties of andere kennisgevingen te publiceren. Normaal gesproken wordt een 'correctie' gebruikt wanneer een klein deel van een overigens betrouwbare publicatie misleidend blijkt te zijn voor de lezers. Er wordt een 'terugtrekking' (melding van ongeldige resultaten) gegeven als het werk frauduleus blijkt te zijn of als gevolg van een significante fout. Zie sectie 5 voor ons intrekkingsbeleid 

9.5 Gegevens delen 

9.5.1 Opendatabeleid 

Om andere onderzoekers in staat te stellen het werk dat in Scientific European (SCIEU)® is gepubliceerd, te verifiëren en erop voort te bouwen, moeten de auteurs de gegevens, code en/of onderzoeksmateriaal beschikbaar stellen die een integraal onderdeel vormen van de resultaten in het artikel. Alle datasets, bestanden en code moeten worden gedeponeerd in geschikte, erkende openbaar beschikbare repositories. Auteurs moeten tijdens het indienen van het manuscript zelf aangeven of er beperkingen zijn op de beschikbaarheid van gegevens, code en onderzoeksmateriaal van hun werk. 

Datasets, bestanden en codes die in een externe repository zijn gedeponeerd, moeten op passende wijze worden vermeld in de referenties. 

9.5.2 Broncode 

De broncode moet beschikbaar worden gesteld onder een open-sourcelicentie en in een geschikte repository worden gedeponeerd. Kleine hoeveelheden broncode kunnen in het aanvullende materiaal worden opgenomen. 

10. PRIJSBELEID 

10.1 Abonnementskosten 

Print 1-jarig abonnement* 

Zakelijk £ 49.99 

Institutioneel £ 49.99 

Persoonlijk £ 49.99 

*Verzendkosten en btw extra 

10.2 Algemene voorwaarden 

A. Alle abonnementen worden aangegaan op basis van een kalenderjaar dat loopt van januari tot december. 
B. Voor alle bestellingen is een volledige vooruitbetaling vereist. 
C. Abonnementsbetalingen worden niet gerestitueerd nadat het eerste nummer is verzonden. 
NS. Een Institutioneel of Zakelijk abonnement kan door meerdere personen binnen een organisatie worden gebruikt. 
e. Een Persoonlijk abonnement mag door de individuele abonnee alleen voor persoonlijk gebruik worden gebruikt. Door abonnementen aan te schaffen tegen het persoonlijke tarief, gaat u ermee akkoord dat Scientific European® zal alleen worden gebruikt voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Doorverkoop van aangekochte abonnementen tegen persoonlijk tarief is ten strengste verboden. 

10.2.1 Betalingsmethoden 

De volgende betaalmethoden worden geaccepteerd: 

A. Per bankoverschrijving GBP (£) rekeningnaam: UK EPC LTD, rekeningnummer: '00014339' Sorteercode: '30-90-15′ BIC: 'TSBSGB2AXXX' IBAN:'GB82TSBS30901500014339'. Vermeld bij betaling ons factuurnummer en abonneenummer en stuur de informatie per e-mail naar: [e-mail beveiligd] 
B. Met bankpas of creditcard 

10.2.2 belastingen 

Alle bovenstaande prijzen zijn exclusief eventuele belastingen. Alle klanten betalen btw tegen het geldende Britse tarief. 

10.2.3 levering 

Houd rekening met maximaal 10 werkdagen voor levering binnen het VK en Europa en 21 dagen voor de rest van de wereld. 

11. RECLAMEBELEID 

11.1 Alle advertenties op de Scientific European®-website en gedrukte vorm zijn onafhankelijk van redactionele processen en redactionele beslissingen. Redactionele inhoud wordt op geen enkele manier aangetast of beïnvloed door commerciële of financiële belangen met adverterende klanten of sponsors of marketingbeslissingen. 

11.2 Advertenties worden willekeurig weergegeven en zijn niet gekoppeld aan inhoud op onze website. Adverteerders en sponsors hebben geen controle of invloed op de resultaten van zoekopdrachten die een gebruiker op de website kan uitvoeren op trefwoord of zoekonderwerp. 

11.3 Criteria voor advertenties 

11.3.1 Advertenties moeten de adverteerder en het product of de dienst die wordt aangeboden duidelijk identificeren 

11.3.2 We accepteren geen advertenties die bedrieglijk of misleidend zijn of onfatsoenlijk of beledigend lijken in tekst of illustraties, of als ze betrekking hebben op inhoud van persoonlijke, raciale, etnische, seksuele geaardheid of religieuze aard. 

11.3.3 We behouden ons het recht voor om elke vorm van reclame te weigeren die de reputatie van onze tijdschriften kan aantasten. 

11.3.4 We behouden ons het recht voor om advertenties op elk moment van de tijdschriftsite te verwijderen. 

De beslissing van de hoofdredacteur is definitief. 

11.4 Klachten met betrekking tot advertenties op Scientific European® (website en print) moeten worden gericht aan: [e-mail beveiligd] 

12. HYPERLINKBELEID 

Externe links aanwezig op de website: Op veel plaatsen in deze website kunt u weblinks aantreffen naar andere websites/portalen. Deze links zijn geplaatst voor het gemak van de lezers, zodat ze toegang hebben tot de originele bronnen/verwijzingen. Wetenschappelijk Europees is niet verantwoordelijk voor de inhoud en betrouwbaarheid van de gelinkte websites en onderschrijft niet noodzakelijk de standpunten die daarin of op websites die bereikbaar zijn via hun gepubliceerde weblinks worden geuit. De loutere aanwezigheid van de link of de vermelding ervan op deze website mag niet worden beschouwd als een goedkeuring van welke aard dan ook. We kunnen niet garanderen dat deze links te allen tijde werken en we hebben geen controle over de beschikbaarheid/niet-beschikbaarheid van deze gelinkte pagina's.  

13. TAAL VAN PUBLICATIE

De taal van publicatie van Wetenschappelijk Europees is Engels. 

Voor de voordelen en het gemak van studenten en lezers van wie de eerste taal geen Engels is, neurale vertaling (machinegebaseerd) wordt beschikbaar gesteld in bijna alle belangrijke talen die in verschillende delen van de wereld worden gesproken. Het idee is om zulke lezers (wiens eerste taal niet Engels is) te helpen de essentie van de wetenschappelijke verhalen in hun eigen moedertaal te begrijpen en te waarderen. Deze mogelijkheid wordt te goeder trouw aan onze lezers ter beschikking gesteld. We kunnen niet garanderen dat de vertalingen 100% accuraat zijn in woord en idee. Wetenschappelijk Europees is niet verantwoordelijk voor eventuele vertaalfouten.

***

OVER ONS  DOEL & TOEPASSINGSGEBIED  ONS BELEID   NEEM CONTACT OP  
AUTHOURS INSTRUCTIES  ETHIEK & MISLEIDING  AUTEURS FAQ  ARTIKEL INDIEN